Bryllupsfotograf

Hvordan foregår en heldags bryllupsfotografering med Lau Fotografi?

Jeg har efterhånden fotograferet en del bryllupper, og det er oftest “heldagsbryllup” som parrene bestiller.
Det er typisk det, der giver mest mening for parret, da de derved får professionelle billeder fra hele dagen – Lige fra forberedelser til brudevalsen. Med andre ord, en bryllupsdag der er dokumenteret fra start til slut.

Men hvordan forløber sådan en dag?

Der er ofte mange spørgsmål forbundet med fotograferingen til en stor dag som brylluppet er. Og det er klart – for det kan være overvældende at blive fulgt af en fotograf en hel dag.

Jeg vil prøve at forklare lidt om, hvad det er, jeg som bryllupsfotograf går efter.
Alle bryllupper er forskellige, men almindeligvis kan dagen groft inddeles i 5 vigtige punkter. Det drejer sig om forberedelserne/klargøring, vielse/ceremoni, portrætfotografering, reception, middag/fest.

Det eneste tidspunkt hvor jeg griber ind og dirigerer, er under portrætfotografering af gæster og brudepar. Den øvrige tid er primært reportagefotografi, hvor jeg fotograferer de små historier og øjeblikke, der udspiller sig i løbet af dagen – altså uopstillet. Jeg blander mig sjældent og er så diskret som muligt. Jeg forsøger, uden alt for stor påvirkning, at gøre min tilstedeværelse til en naturlig og god oplevelse.

Der er selvsagt mest fokus på bruden og gommen på dagen, men jeg forsøger at fotografere så mange af gæsterne som muligt i løbet af dagen.

Forberedelser / klargøring

Nogle brudepar vil gerne have billeder forberedelserne, og så starter dagen typisk om formiddagen sammen med bruden. Her fotograferes håret, accessories, brudekjole, sko, smykker, brudebuket og når bruden iføres eller har iført sig sin brudekjole. Hvis parret i stedet ønsker billeder fra gommens forberedelser, er dette selvfølgelig også en mulighed. Om nødvendigt kan der tilknyttes en ekstra fotograf (delvist eller hele dagen), så der er billeder fra både gommens og brudens forberelser til brylluppet.

Når bruden (eller gommen) er ved at være færdig og klar, kører jeg mod kirken…

 Gommens forberedelser  Bruden klargøres

Ceremoni / Vielse

Jeg ankommer altid i kirken (eller der hvor vielsen foregår) i god tid. Her laver jeg detaljerbilleder, stemningsbilleder og billeder af den ventende gom.

I mellemtiden er bruden på vej, og jeg er klar med kameraet, når hun ankommer og skyder de vigtigste øjeblikke indtil hun sidder på sin plads.

Mange præster har regler for hvor der må fotograferes, og om der overhovedet må tages billeder i kirken. Det er naturligvis undersøgt forud, og jeg respekterer altid præstens ønske. Så vidt muligt, forsøger jeg at fotografere hele vielseshandlingen – tilspørgen, udveksling af ringe, evt. kys og velsignelse.

Herefter er de vigtigste billeder brudeparrets udgang fra kirken.

Når parret er gift og vielsen slut, tages der stemningsbilleder foran kirken, og der afsluttes typisk med riskast.
Sommetider laves der enkelte portrætter i kirken. Det er op til parret (og præsten ;-))

Vielse - udgang fra kirken

Portrætter af brudepar

Nu vil tiden som oftest være inde til portrætterne af de nygifte. Her mødes vi på en – på forhånd aftalt – location og tager billeder i en times tid.

Jeg vil altid bede om mindst 45-60 minutter med parret, så der bliver en masse gode billeder. Man kan selvfølgelig også få gode billeder på mindre tid, men ret ofte er det sådan, at brudeparret begynder at slappe lidt mere af i den sidste del af portrætfotograferingen. Det giver nogle langt mere naturlige og unikke billeder. Derfor vil jeg gerne have parret så længe som muligt.

Selv om min stil ikke er præget af knivskarpe og stive poseringer, guider jeg naturligvis brudeparret og forklarer undervejs, så alle ved hvad der skal foregå. De bedste billeder er dem, der kommer spontant.

Det er også her, at ringe og brudebuket fotograferes.

Brudepar i klitterne  Brudebuket med parret i baggrunden  Brudepar fotograferes  Brudepar ved Bovbjerg Fyr

Reception

Receptionen forløber meget forskelligt fra det ene bryllup til det andet. Nogle par vil på dette tidspunkt gerne have lavet billeder af gæsterne parvis, gruppebilleder og evt. billede af alle gæster med brudeparret forrest (Kongebillede). For andre par er det vigtigere at være sammen med gæsterne, og der skæres måske allerede bryllupskage på dette tidspunkt. Det fotograferes naturligvis og der blive lavet stemningsbilleder undervejs.

Reception  reception

Bryllupsmiddag

Bryllupsmiddagene er meget forskellige.

Ens for alle er, at jeg tager billeder af bordopdækning, pynt og detaljer i lokalet før det bliver taget i brug.

Sommetider fotograferes gæsterne ved ankomst til feststedet.

Når middagen er skudt i gang bliver der primært lagt fokus på indslag og taler og parrets reaktioner. Derudover er jeg opmærksom på de små traditioner og begivenheder, der udspiller sig i løbet af sådan en aften. Jeg har været med til mange bryllupper efterhånden og har en god fornemmelse for, hvornår og hvordan disse udspiller sig.

I løbet af aftenen, vil der måske skæres kage, såfremt det ikke er gjort tidligere. Det fotograferes naturligvis.

Aftenen afsluttes med brudevalsen og at gommen indfanges og får klippet spidserne af strømperne (og i visse tilfælde sit slips).

Brudevals billede Brudebuket kast Brudevals

Alle bryllupper er forskellige

Ovenstående skitserer groft det traditionelle bryllup. Det er selvfølgelig meget forskelligt hvordan bryllupper forløber, men typisk er dagsordenen cirka som beskrevet ovenfor.

For at der ikke skal være store overraskelser undervejs, afholder jeg altid et formøde. Her får vi vendt detaljerne for dagen og lavet en grov tidplan, som vi kan følge.

Der vil blive snakket om locations, og lagt en plan B, hvis det skulle regne på dagen. Desuden er det her, vi snakker om eventuelle anderledes traditioner, jeg skal være opmærksom på.

Formødet er også essentielt for, at vi ikke er helt fremmede på dagen. Det betyder meget, at man har hilst på hinanden inden sådan et arrangement. Det letter lidt på presset både for mig som bryllupsfotograf, men også for gommen og bruden.

Håber det besvarede et par spørgsmål. Ellers er I meget velkommen til at ringe eller skrive til mig for at høre nærmere.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.